CRICK – Betonski opločnik poboljšane trajnosti

Međunarodni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.1. 2020. – 31.12.2022.

Nositelji projekta

Zavod pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Ana Baričević


Suradnici:

Ivana Banjad Pečur
Nina Štirmer
Marija Jelčić Rukavina
Marijana Serdar
Ivana Carević
Martina Grubor
Jelena Šantek Bajto

Financiranje

Izvor financiranja:
nema unosa