CRICK – Betonski opločnik poboljšane trajnosti

Međunarodni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.1. 2020. – 31.12.2022.

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
doc.dr.sc. Ana Baričević


Partneri:

Technische Universität Wien


Suradnici:

prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur
prof.dr.sc. Nina Štirmer
doc.dr.sc. Marija Jelčić Rukavina
doc.dr.sc. Marijana Serdar
dr.sc. Ivana Carević
dr.sc. Martina Grubor
Jelena Šantek Bajto

Financiranje

Izvor financiranja:
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije

5.280

Opis projekta: Projekt se razvija na rezultatima postignutih tijekom istraživačkih projekata „TAREC2 – Transformacija pepela iz drvene biomase u građevne kompozite s dodanom vrijednošću“, „Razvoj inovativnih građevnih kompozita primjenom biopepela“ i „ANAGENNISI – Innovative Reuse of All Tyre Components in Concrete“. Glavni je cilj projekta  ojačati suradnju između Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta i Tehničkog Sveučilišta u Beču. Putem projekta, a na temelju prethodno stečenih znanja, znanstvenici će zajednički istražiti mogućnosti primjene pepela iz drvne biomase i recikliranih polimernih vlakana iz otpadnih guma za razvoj betonskoga opločnika poboljšane trajnosti.

Rezultati projekta: Aktivnosti projekta doprinijet će uspostavljanju mreže istraživača u području razvoja održivih cementnih kompozita te razumijevanju doprinosa pepela iz drvne biomase i recikliranih polimernih vlakna iz otpadnih guma na trajnost cementnih kompozita.