ECO-SANDWICH – Energy Efficient, Recycled Concrete Sandwich Facade Panel

Međunarodni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 1.9.2012. - 31.8.2015.

Oznaka projekta: ECO/112/304438/SI2.626301

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: www.eco-sandwich.hr

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur


Partneri:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Beton Lučko Ltd. Zagreb
Knauf Insulation Ltd. Novi Marof
EURCO Inc. Vinkovci


Suradnici:

Marina Alagušić
Ivana Carević
doc. dr. sc. Ivan Gabrijel
Miro Matuzić
Zvjezdana Matuzić
dr. sc. Bojan Milovanović
izv. prof. dr. sc. Nina Štirmer

Financiranje

Izvor financiranja:
European Commission, CIP-EIP-Eco-Innovation 2011

Ciljevi projekta

  • Poticanje reciklaže i ponovnog korištenja i građevinskog otpada kako bi se unaprijedilo upravljanje građevinskim otpadom od odlaganja do recikliranja čime bi se smanjilo korišteeco-sandwich_slide1b2nje prirodnih resursa i spriječila dodatno uništavanje okoliša
  • Promoviranje zamjene konvencionalnih toplinsko izolacijskih materijala kao što je mineralna vuna proizvedena korištenjem inovativne i održive tehnologije, čime bi se dodatno smanjio utjecaj na okoliš
  • Promicanje primjene predgotovljenih, energetski učinkovitih proizvoda kako bi se omogućilo smanjenje potrošnje primarne energije u stambenim i poslovnim zgradama
  • Smanjenje ugrađene energije u proizvod, ugrađenog ugljika i otpadnih nusprodukata iz proizvodnje
  • Mogućnost recikliranja ECO-SANDWICH-a na kraju njegovog uporabnog vijeka
  • Modernizacija proizvodne linije u cilju proizvodnje ECOSANDWICH panela te razvoj marketinške strategije za uvođenje novog, eko-inovativnog proizvoda
  • Razvoj marketinške strategije za predstavljanje novog inovativnog, ekološkog i održivog proizvoda
  • Postavljanje mehanizama za komercijalno širenje proizvoda po čitavoj Europi