KLIK – Kompozitni lagani panel s integriranom nosivom konstrukcijom

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 16.12. 2020. – 16.12.2023.

Oznaka projekta: KK.01.1.1.07.0060

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: www.grad.unizg.hr/klik-panel

Nositelji projekta

Zavod nositelj projekta:
Zavod za materijale

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za konstrukcije
Zavod za materijale

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Ivana Banjad Pečur


Partneri:

Tehnoplast profili d.o.o.
Palijan d.o.o.
Keira d.o.o


Suradnici:

Marija Jelčić Rukavina
Davor Skejić
Anton Kralj
Tomislav Ščapec
Nina Štirmer
Bojan Milovanović
Ana Baričević
Marijana Serdar

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski strukturni i investicijski fond, poziv 'Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije, KK.01.1.1.07', Ministarstvo znanosti i obrazovanja

8.456.961 kuna

Opis projekta: U građevinarstvu se teži da se uz što manji utrošak materijala i vremena postigne što niža cijena gradnje po jedinici površine građevine, a da su pri tome zadovoljeni sve veći zahtjevi vezani uz svojstva građevine. Poznato je da su cijena, kvaliteta i svojstva građevine ovisni o vremenskim uvjetima na gradilištu, radnoj snazi te raspoloživim strojevima, što je svojstveno tradicionalnom procesu gradnje. Cilj je projekta  razvoj inovativnoga kompozitnog laganog panela s integriranom nosivom konstrukcijom koji će imati primjenu u gradnji predgotovljenih građevina gotovo nulte energije na industrijski način.

Rezultati projekta: Razvojno-istraživačkim aktivnostima u ovom projektu želi se razviti panel koji ima sljedeće prednosti:

  • integriranu čeličnu konstrukciju od otvorenih tankostijenih C profila
  • dobra toplinska i difuzna svojstva za primjenu u zgradama gotovo nulte energije
  • zahtijevanu otpornost na djelovanje požara