Određivanje toplinskih gubitaka kroz građevinske elemente zgrade in-situ

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 23.7.2019. – 31.12.2019.

Oznaka projekta: GF10

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Samostalna katedra za zgradarstvo
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
prof. dr. sc. Nina Štirmer

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
prof. dr. sc. Nina Štirmer


Partneri:


Suradnici:

prof. emerita Dubravka Bjegović
doc. dr. sc. Marija Jelčić Rukavina
izv. prof. art. dr. sc. Silvio Bašić
doc. dr. sc. Nikolina Vezilić Strmo
Marinko Sladoljev
Mergim Gaši
Sanjin Gumbarević

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilište u Zagrebu, Kratkoročna financijska potpora istraživanju

U ovom istraživanju primijenjen je alternativni eksperimentalni postupak koji koristi infracrvenu termografiju (ICT) za mjerenje površinskih temperatura građevinskih elemenata, preko kojih se zatim aproksimiraju toplinski tokovi i koeficijent prolaska topline (U-vrijednost) građevinskih elemenata. Pregled literature pokazuje kako većina autora koristi slične metode koje zahtijevaju kvazi-stacionarne rubne uvjete koji se u većini slučajeva ne mogu postići. Metode dane u normi HRN EN ISO 9869 se mogu primijeniti na ICT metodu, a jedini je uvjet što bolja aproksimacija toplinskoga toka. Dinamička metoda (DYNM) pokazala se kao bolja metoda zbog veće točnosti i mogućnosti korištenja u nestacionarnim uvjetima u odnosu na metodu srednje vrijednosti (AVGM). Primjenu ICT u kombinaciji s dinamičkom metodom  moguće je koristiti in-situ pošto DYNM ne zahtjeva stacionarne rubne uvjete. Nadalje, rezultat ovog istraživanja omogućio je relativno bržu i jeftiniju metodu distribucije U-vrijednosti po cijelom elementu bez korištenja skupe opreme kojom se dobivaju vrijednosti u pojedinim točkama, kao što je slučaj kod HFM-a.