oVERFLOw – Vulnerability assessment of embankments and bridges exposed to flooding hazards

Međunarodni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.12.2019. – 31.07.2022.

Oznaka projekta: 874421

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: www.projectoverflow.eu

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za geotehniku

Voditelj projekta pri Fakultetu:
Meho-Saša Kovačević

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Meho-Saša Kovačević


Partneri:

Infra Plan Konzalting; GEKOM – geofizikalno i ekološko modeliranje d.o.o.; Veiligheidsregio Zuid – Holland Zuid; INGEO BV; Zavod za gradbenistvo Slovenije; Admin. of the Rep. of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief


Suradnici:

Danijela Jurić Kaćunić
Mario Bačić
Lovorka Librić
Marijan Car
Gordana Ivoš
Stjepan Matić
Nicola Rossi
Marko Mance
Petra Žužul

Financiranje

Izvor financiranja:
European Union Civil Protection Mechanism (UCPM)

58.619.200

Projekt oVERFLOw se bavi razvojem poboljšane metode za procjenu ranjivosti nasipa i mostova na poplave. Navedeno će se postići smanjenjem poznatih nesigurnosti u VNK2 pristupu pomoću tehnika i postupaka koje su razvili članovi konzorcija u nedavnim H2020 projektima (DestinationRAIL, GOSafe, SAFE 10-T), uključujući primjenu (i) nerazornih geofizičkih ispitivanja, napredne senzore i bespilotne letjelice opremeljene s više kamera te (ii) kalibraciju naprednih numeričkih modela na temelju rezultata ispitivanja, s razvijanjem tzv. ’fragility curves’ (krivulja vjerojatnosti oštećenja) za nasipe i mostove. Projekt obuhvaća i dvije pilot lokacije u Hrvatskoj i Nizozemskoj, kako bi se potvrdile nove tehnologije i povećala razina tehnološke spremnosti projektnih rezultata (TRL) te kako bi se omogućila validacija i eksploatacija rezultata od strane ključnih dionika (društva civilne zaštite, upravitelji infrastrukturom).