Razvoj betona za održivo građenje u morskom okolišu

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 17.2.2020. – 17.8.2023.

Oznaka projekta: KK.01.2.1.02.0093

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: www.tpaqi.com/databases/internet/_public/content30.nsf/web30?Openagent&id=DE-TPAQI.COM_EU_hr.html

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
prof.dr.sc. Ivan Gabrijel

Institucija nositelj:
TPA održavanje kvaliteta i inovacija d.o.o.


Partneri:

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
Pomgrad inženjering d.o.o.


Suradnici:

Marijana Serdar
Ana Baričević
Marija Jelčić Rukavina
Ivana Banjad Pečur
Ivana Carević
Nina Štirmer
Petra Štefanec
Miro Matuzić
Zvjezdana Matuzić
Petra Štefanec
Dora Kolman
Leila Younis

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski fond za regionalni razvoj 

14.825.112 kuna

Opis projekta: Glavni problem koji se želi riješiti ovim projektom nedovoljni su istraživačko–razvojni kapaciteti tvrtke TPA i Pomgrad nužni za razvoj inovativnih proizvoda te nedovoljna suradnja sa znanstveno–istraživačkim sektorom. Osim toga, svrha je projekta razvoj inovativnih betonskih mješavina koje omogućuju održivo građenje u morskom okolišu. Težnjom prema recikliranju industrijskih nusproizvoda uz istodobnu robusnost s obzirom na trajnost nastoji se pronaći optimum koji će dati najpovoljnije ekološke i ekonomske učinke.

Rezultati projekta: Cilj je projekta unaprijeđena inovativnost i konkurentnost tvrtki TPA i Pomgrad kroz aktivnosti istraživanja i razvoj inovativnih betonskih mješavina, a rezultat su razvijene tri inovativne betonske mješavine za održivo građenje u morskom okruženju unutar 2 tematska prioritetna područja S3, kroz jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije poduzeća TPA i Pomgrad te suradnje s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.