Razvoj betona za održivo građenje u morskom okolišu

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 17.2.2020. – 17.8.2023.

Oznaka projekta: KK.01.2.1.02.0093

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
Ivan Gabrijel

Institucija nositelj:
TPA održavanje kvaliteta i inovacija d.o.o.


Partneri:

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet; Pomgrad inženjering d.o.o.


Suradnici:

Marijana Serdar
Ana Baričević
Marija Jelčić Rukavina
Ivana Banjad Pečur
Ivana Carević
Nina Štirmer
Petra Štefanec
Miro Matuzić
Zvjezdana Matuzić

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski fond za regionalni razvoj 

14.825.112 kuna