Utjecaj mikrostrukture pora na ponašanje građevnih materijala

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 26.5.2020. – 31.12.2020.

Oznaka projekta: GF16

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: nema unosa

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
Marijana Serdar


Partneri:

nema unosa


Suradnici:

Ivan Gabrijel
Martina Grubor
Marina Bagarić
Matea Flegar
Antonino Runci
Ashfaque Ahmed Jhatial
Kiran Ram Porikam Poil

Financiranje

Izvor financiranja:
Sveučilište u Zagrebu, znanstvene potpore