ABC – Alternativna veziva za beton: razumijevanje mikrostrukture za predviđanje trajnosti

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 1.4.2019. – 31.3.2024.

Oznaka projekta: UIP-2017-05-4767

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: www.grad.hr/latom/index.php/hr/alternativna-veza-za-beton-razumijevanje-mikrostrukture-za-predvidanje-trajnosti/

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Voditelj projekta pri Fakultetu:
nema unosa

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
doc.dr.sc. Marijana Serdar


Partneri:

John Provis, University of Sheffield, UK
Karen Scrivener, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland
Paulo JM Monteiro, University of California, Berkeley, USA
Frank Winnefeld, Empa – Swiss Federal Laboratory for Material Science and Technology, Zürich, Switzerland
Guang Ye, Delft University, The Netherlands


Suradnici:

Ivan Gabrijel
Martina Grubor
Ivana Vladić Kancir
Matea Flegar
Kiran Ram Porikam Poil Poil
Antonino Runci Runci
Alma-Dina Bašić
Josipa Skočibušić Pejić
Marko Rukavina

Financiranje

Izvor financiranja:
Hrvatska zaklada za znanost

2.147.489 kuna

Opis projekta: Alternativna veziva za beton nova su generacija građevinskih materijala temeljenih na industrijskom otpadu i dosada neiskorištenim materijalima, koji su održiva i ekonomska alternativa klasičnom portlandskom cementu. Da bi se postigla gotovo potpuna zamjena cementa, od najveće je važnosti upotrijebiti temeljnije pristupe istraživanju alternativnih veziva, omogućujući razumijevanje materijala na više razina (nano-mikro-makro). Ciljevi su projekta: osnivanje istraživačke skupine kao centra izvrsnosti za istraživanja, razumijevanje i korelacija mikrostrukture i trajnosti alternativnih veziva za beton; osposobljavanje za samostalnu uporabu naprednih analitičkih instrumentalnih metoda koje pruža regionalna mreža instrumentarija te obučavanje od strane međunarodnih centara znanja i izvrsnosti u specifičnom istraživačkom području.

Rezultati projekta: Projekt ABC će rezultirati formiranjem istraživačke skupine koja će, zahvaljujući znanjima stečenim na temelju edukacija i istraživanja na istraživačkoj infrastrukturi, imati široko razumijevanje alternativnih veziva za beton sačinjenih od otpadnih materijala i nusproizvoda pronađenih u regiji. Također, dobivena će alternativna veziva biti izložena različitim razredima izloženosti kako bi se potpuno razumjele mikrostrukturne promjene u agresivnim okolišima. Na kraju, usporedit će se uporabni vijek, trošak i ekološki otisak portlandskoga cementa i alternativnih veziva, a uspostavljena znanja moći će se upotrijebiti i prilikom ispitivanja novih materijala kroz druge izvore financiranja.