ASAP, Autonomni sustav za pregled i predviđanje integriteta prometne infrastrukture

Nacionalni projekt • Aktivan projekt

Trajanje projekta: 20.12.2019.-19.12.2022.

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: asap-project.com

Nositelji projekta

Zavod nositelj projekta:
Zavod za materijale

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale
Zavod za tehničku mehaniku

Voditelj projekta pri Fakultetu:
doc.dr.sc. Marijana Serdar

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
doc.dr.sc. Marijana Serdar


Partneri:

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER)
Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB)


Suradnici:

Ana Baričević
Ivana Banjad Pečur
Zvjezdana Matuzić
Marijana Serdar
Ivan Duvnjak
Marko Bartolac
Marta Šavor Novak
Josip Atalić
Mario Uroš
Gordana Hrelja Kovačević
Stjepka Geričić
Ksenija Tešić
Suzana Ereiz

Financiranje

Izvor financiranja:
Europski fond za regionalni razvoj

7.199.141 kuna

Opis projekta: Građevine cestovne i željezničke infrastrukture zahtijevaju racionalnije plansko održavanje kako bi se minimizirale posljedice njihove neizbježne degradacije. Pravilno održavanje te vrste građevina može u velikoj mjeri povećati sigurnost korisnika i smanjiti rizik urušavanja. Projekt je usmjeren razvoju autonomnoga robotskog sustava i bespilotne letjelice s metodama detaljnoga pregleda. Kombiniranjem razvijenih sustava s numeričkim modeliranjem konstrukcija omogućit će se procjena njihove nosivosti i uporabnoga vijeka, pravodobna reakcija te u konačnici manji troškovi održavanja.

Rezultati projekta: Aktivnosti projekta dovest će do ostvarenja glavnih rezultata koji će se prenositi u obliku prijenosa znanja nastavnim, znanstvenim i stručnim aktivnosti. Najvažniji rezultat projekta jest stvaranje novoga proizvoda – autonomnoga mjernog sustava za ispitivanje konstrukcija baziranoga na robotu penjaču i bespilotnoj letjelici. Zatim, stvorit će se konceptualni protokol za povezivanje podataka dobivenih ispitivanjem konstrukcija i numeričkoga predviđanja nosivosti i uporabnoga vijeka konstrukcije. Konačno, rezultat će projekta biti  stvaranje ASAP trening programa za osposobljavanje potencijalnih korisnika projekta.