Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja

Projektom će se razviti i primijenit napredni sustav praćenja, predviđanja i izvješćivanja o stanju ekosustava riječne doline koji se dominantno koristi za poljoprivredu. Referentna lokacija je delta Neretve zbog različitosti ekoloških zona koje se izmjenjuju u prostoru, različitog načina i intenziteta korištenja, uključujući površinske vodotoke unutar riječne delte, krške vodonosnike i podzemnu vodu, poljoprivredno zemljište … Opširnije

BEACHEX – Održiva gradnja nasutih plaža – Gradnja novih i povećanje kapaciteta postojećih

Hrvatske plaže su pod pritiskom turizma s jedne strane gdje se teži povećanju kapaciteta plaža te utjecaja klimatskih promjena s druge strane koje povećavaju erozijski potencijal olujnih valova. Na strateškoj razini, Hrvatska provodi osnovne mjere s ciljem učinkovitog upravljanja plažama ali u tom procesu nedostaje tehnička podrška. Upravo definiranje tehničke podrške za potrebe dugoročnog nasipavanja … Opširnije

R3PEAT – Daljinsko praćenje erozije riprap zaštite od podlokavanja na velikim rijekama u stvarnom vremenu

Mjerenje hidrauličkih parametara tijekom nailaska velikih voda neophodno je za razumijevanje morfodinamičkog razvoja korita u blizini građevina, no istovremeno je mjerenje opasno i otežano zbog velike snage toka vode u blizini građevina. Ovim projektom planira se razviti sustav za daljinsko praćenje erozije riprap zaštite od podlokavanja na velikim rijekama u stvarnom vremenu za vrijeme velikih … Opširnije

EKO MARINA – Primjena cijevnih propusta za poboljšanje kvalitete mora u lukama/marinama

Ovaj projekt donosi zaključke o mjerama koje trebaju biti primijenjene u svrhu osiguranja dovoljne izmjene vode u budućim lukama upotrebom cijevnih propusta. Ugradnja cijevnih propusta u konstrukciju lukobrana je najjeftinija metoda, između ostalih. Svrha cijevnih propusta je da omoguće izmjenu vode između otvorenog mora i mora zatvorenog u luci. Generalno postoji manjak znanja koji bi … Opširnije

BRAVOBRICK – Zbrinjavanje pročišćenih zauljenih otpadnih voda i mulja s UPOV-a u opekarskoj industriji – proizvodnja novog opekarskog proizvoda u okviru kružne ekonomije

Konvencionalni postupci pročišćavanja zauljenih otpadnih voda su skupi pa se javlja potreba za razvojem novih tehnologija s nižim troškovima i mogućnošću materijalne oporabe pročišćene vode. Pročišćavanjem otpadnih voda, općenito, generira se nova vrsta otpada – mulj. S naglim porastom izgradnje UPOV-a problem zbrinjavanja mulja dobiva na težini. Mogućnost materijalne oporabe mulja ovisi o njegovu sastavu … Opširnije